Disclaimer

Algemeen
De website www.doginterventionteam.nl is eigendom van ’Dog Intervention Team’, die deze beheert en onderhoudt. Het onderstaande is van toepassing op de website www.doginterventionteam.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
’Dog Intervention Team’ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De informatie en het beeldmateriaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op deze website berust bij’Dog Intervention Team’ of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan’Dog Intervention Team’. De op deze website getoonde informatie en beeldmateriaal mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van’Dog Intervention Team’ worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt. Het is ook niet toegestaan de informatie in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van’Dog Intervention Team’. De copyright/ eigendomsrechten op deze website berusten volledig bij’Dog Intervention Team’.

Privacy
Door u verstrekte informatie wordt door’Dog Intervention Team’, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Persoonlijke gegevens die u aan’Dog Intervention Team’ verstrekt, worden opgenomen in het beveiligde databestand van’Dog Intervention Team’. Deze gegevens worden door’Dog Intervention Team’ gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de website van’Dog Intervention Team’ valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving

Alle rechten voorbehouden.

Lelystad, 03-02-2023

 


Over ons logo

Samen met de hond nemen wij als team voorrang op veiligheid,
verbetering (het oog van Horus) en verbondenheid (infinity symbool)


logo Dog INtervention Team

 

Links

- Molosser Training Center :
  richt zich op het trainen van Hoog Risicohonden

- Mag-test
  MAG staat voor maatschappelijk aanvaardbaar gedrag.
  Dat houdt in dat de hond geen gevaar mag opleveren voor de omgeving en niet voor zich zelf.